प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्षको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहका तस्बिहरु