प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्ष


प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्षको अवसरमा आयोजित विशेष समारोह

स्थान : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

समय : बिहान ८:३० बजे ।

मिति : २०७७/१०/०३